Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady o ochraně osobních údajů uvádí postupy ochrany osobních údajů pro GSM Zesilovače. Tyto zásady se vztahují pouze na informace shromážděné touto webovou stránkou. Informuje vás ohledně následujícího:

  1. Jaké osobně identifikovatelné informace se od vás prostřednictvím webových stránek shromažďují a s kým mohou být následně sdíleny.
  2. Jaké máte možnosti, co se užívání vašich informací týče.
  3. Jaké existují bezpečností postupy sloužící k ochraně před zneužitím vašich informací.
  4. Jak můžete opravit jakékoliv nepřesnosti ohledně vašich informací.

Sbírání, užívání a sdílení informací

Jsme výhradními vlastníky informací ohledně zesilovačů mobilního signálu v České Republice na těchto webových stránkách. Máme přístup k, či shromažďujeme ty informace, které nám dobrovolně poskytnete emailem, či jinou přímou formou komunikace. Tyto informace nikomu ani neprodáváme, ani nepronajímáme.

Vaše informace používáme pro potřeby odpovědi poté, co jste vy kontaktovali nás. Vaše informace nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou mimo naši organizaci, kromě případů, kdy je to nezbytné pro splnění vašeho požadavku (např. pro odeslání objednávky). Jedinými výjimkami jsou případy, kdy zákaznické informace vyžadují regulační orgány se zvláštním povolením (např. v rámci vyšetřování).

Pokud nás nepožádáte, abychom tak nečinili, můžeme vás kontaktovat emailem a informovat vás o speciálních nabídkách, nových produktech či službách a změnách zásad o ochraně osobních údajů.

Můžeme (náš AD partner) užívat vaše informace společně s našimi partnery (Adrole), kdy mohou být užity informace v rámci cookies vašeho prohlížeče. Výčet shromážděných informací může zahrnovat IP a emailové adresy a vašich aktivitu na webových stránkách.

Tyto informace mohou užívat třetí strany (naši reklamní partneři) pro potřebu inzerce.

Máte plné právo na to odhlásit se z odběru nabídek kliknutím na tento odkaz a postupováním podle pokynů.

Webové stránky AdRoll užívají cookies, tracking pixels a relevantní technologie. Cookies jsou malé soubory dat, které slouží naší platformě a jsou uloženy na vašem zařízení. Naše webové stránky užívají naše cookies a cookies třetích stran z mnohých důvodů, včetně potřeby operovat a zosobnit webové stránky. Cookies lze také užívat pro sledování užívání webové stránky a cílené reklamy.

Klarna

Proto, abychom vám mohli nabídnout možnost platby skrze službu Klarna, musíme službě Klarna poskytnout některé vaše osobní informace, jako například kontaktní údaje a údaje o objednávce tak, aby Klarna dokázala posoudit, zdali máte nárok na užívání jejich platebních služeb a následně vám platební služby přizpůsobit.

Obecné informace o službě Klarna můžete nalézt zde. Vaše osobní informace jsou zpracovávány podle platných zákonů na ochranu údajů a podle informací v zásadách o ochraně osobních údajů služby Klarna.

Váš přístup k informacím a jejich kontrola

Kdykoliv se můžete odhlásit od jakéhokoliv kontaktu s námi. Pokud nás kontaktujete na emailové adrese, či telefonicky, můžete činit následující:

  • Vyžádat si informace, které o vás máme, pokud nějaké máme.
  • Změnit/opravit informace, které o vás máme.
  • Vyžádat si odstranění informací, které o vás máme.
  • Vyjádřit znepokojení z našeho užívání vašich údajů.

Bezpečnost

Přijímáme opatření nutná k ochraně vašich informací. Při zadávání citlivých informací na našich webových stránkách jsou informace chráněny jak online, tak offline.

Neshromažďujeme jakékoliv citlivé informace (jako např. údaje o kreditních kartách). Tyto informace jsou šifrovány a bezpečně přenášeny k našemu platebnímu partnerovi a to zcela bezpečně. Toto můžete ověřit tak, že si všimnete ikony zámku na vašem prohlížeči či písmen “https” na začátku adresy, kterou máte ve vyhledávači.

Kromě šifrování, nutného k ochraně vašich citlivých informací online také chráníme vaše informace offline (vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo). Pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k určité činnosti (např. účtování, zákaznická podpora, atd.) mají k těmto informacím přístup. Počítače/servery, na kterých jsou data skladována, jsou uchovávány v zabezpečeném prostředí.